NIE ŻYJE PROFESOR FRANCISZEK ZIEJKA

Z wielkim żalem i smutkiem przyjmujemy odejście do wieczności Profesora Franciszka Ziejki. Pan Profesor był dla nas Osobą szczególnie bliską i wyjątkową. Sprawując zarówno urząd Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również w latach późniejszych, wspierał osobiście naszą Rodzinę Długoszową i gościł kilkakrotnie w Kłobucku z autorskimi wykładami, które pozostaną na zawsze w pamięci.Jesteśmy Mu za wszystko, co dla nas zrobił, ogromnie wdzięczni, a to, co możemy dla Niego obecnie zrobić, to powierzyć Go w modlitwie Dobremu Bogu. Niech spoczywa w pokoju.

Zarząd i członkowie Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” oraz dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Jana Długosza w Kłobucku.