O Janie Długoszu

ks. Jan Długosz (1415-1480) wybitny historyk polski , kanonik krakowski, dyplomata, proboszcz parafii św. Marcina w Kłobucku (1434-1448), wychowawca synów królewskich; od 1480 arcybiskup -nominat lwowski. Fundator beneficjów Kościoła katolickiego. Autor wielu prac o charakterze źródłowym. Najważniejsze jego dzieło to  Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, obejmujące dzieje Polski od czasów legendarnych do 1480 w 12 księgach (1455- 80).