24 lipca odbył się pogrzeb zmarłego 19 lipca, Pana Profesora Franciszka Ziejki, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą św. w Kolegiacie Akademickiej św. Anny w Krakowie, której przewodniczył ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. Wojciech Zyzak. Ze względu na pandemię i ograniczenia sanitarne uczestniczyło w niej tylko 150 osób.

Po Mszy św. kondukt żałobny przejechał ulicami Krakowa na cmentarz Salwatorski. Profesor został pochowany w rodzinnym grobie obok żony Marii (zm. w 2001 r.).

Pana Profesora żegnały rzesze przybyłych z całego kraju i zagranicy osób. Byli wśród nich duchowni, przedstawiciele świata nauki, kultury, polityki, władz miasta oraz mieszkańcy Krakowa.

W uroczystościach na cmentarzu uczestniczyła również delegacja z Kłobucka, którą reprezentowali: p. Elżbieta Wójcik, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza oraz prezes Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” p. Andrzej Sękiewicz (z Małżonką) i wiceprezes p. Jarosław Trzepióra.

Profesor Franciszek Ziejka od blisko dwudziestu lat sprawował opiekę merytoryczną nad działaniami PSE „Wieniawa”. Dzięki Niemu Zespół Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza otrzymał patronat honorowy Alma Mater Jagellonica. Bywał osobiście w Kłobucku, a my często gościliśmy u Niego. Panie Profesorze, pamiętamy, odpoczywaj w pokoju.